Hoàn thiện hình vẽ thể hiện kinh tuyến , vĩ tuyến trên quả địa cầu. a). Vẽ lại hình 6 vào vở . b). Vẽ bổ sung một số kinh tuyến vĩ tuyến. c). Đánh số

Question

Hoàn thiện hình vẽ thể hiện kinh tuyến , vĩ tuyến trên quả địa cầu. a). Vẽ lại hình 6 vào vở . b). Vẽ bổ sung một số kinh tuyến vĩ tuyến. c). Đánh số kinh tuyến gốc , vĩ tuyến gốc , ghi kinh tuyến đông kinh tuyến tây vĩ tuyến nam vĩ tuyến bắc ghi tên 4 nửa cầu (bắc , nam , đông , tây)
VẼ

in progress 0
Amara 2 giờ 2021-10-17T04:40:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:42:02+00:00

  *Chú thích: Đường màu đỏ là các đường cho bổ sung, đường màu đen là các đường vẽ

  sẵn. (0o là 0 độ)

  (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

  hoan-thien-hinh-ve-the-hien-kinh-tuyen-vi-tuyen-tren-qua-dia-cau-a-ve-lai-hinh-6-vao-vo-b-ve-bo

  0
  2021-10-17T04:42:07+00:00

  Hoàn thiện hình vẽ thể hiện kinh tuyến , vĩ tuyến trên quả địa cầu. a). Vẽ lại hình 6 vào vở . b). Vẽ bổ sung một số kinh tuyến vĩ tuyến. c). Đánh số kinh tuyến gốc , vĩ tuyến gốc , ghi kinh tuyến đông kinh tuyến tây vĩ tuyến nam vĩ tuyến bắc ghi tên 4 nửa cầu (bắc , nam , đông , tây) VẼ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )