Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập hội VN cách mạng thanh niên tại Quảng Châu? A. Tổ chức và thực hiện phong trào vô sản hóa B. Mở

Question

Hoạt động chủ yếu của Nguyễn Ái Quốc sau khi thành lập hội VN cách mạng thanh niên tại Quảng Châu?
A. Tổ chức và thực hiện phong trào vô sản hóa
B. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng
C. Bí mật chuyển các tài liệu tuyên truyền cách mạng về nước
D. Tổ chức phong trào bãi công của công nhân ở các nhà máy xí nghiệp

in progress 0
Alice 3 tháng 2021-09-20T20:33:31+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T20:34:48+00:00

  ⇒ B. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.

  Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu (Trung Quốc), đến tháng 6 năm 1925 người mở lớp huấn luyện chính trị

  P/s : trang 64 sgk Lịch Sử 9

  0
  2021-09-20T20:35:06+00:00

  ⇒ B. Mở lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ cách mạng.

  Tháng 6/1925, Nguyễn Ái Quốc đã giành hầu hết thì giờ cho lớp huấn luyện đặt tại ngôi nhà số 13 – đường Văn Minh, Quảng Châu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )