hoạt động du lịch có tìm năng nhất ở DBSCL là?

Question

hoạt động du lịch có tìm năng nhất ở DBSCL là?

in progress 0
Kaylee 3 tuần 2021-08-23T19:20:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:22:11+00:00

  Hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở Đồng bằng sông Cửu Long là mạo hiểm, nghỉ dưỡng.

  0
  2021-08-23T19:22:24+00:00

  hoạt động du lịch có tiềm năng nhất ở DBSCL du lịch nghỉ dưỡng, mạo hiểm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )