Hoạt động nào dưới đây không được phan châu trinh chú trọng trong lĩnh vực kinh tế A. Phát triển nghề làm vườn, nghề thủ công B. Thành lập các hãng bu

Question

Hoạt động nào dưới đây không được phan châu trinh chú trọng trong lĩnh vực kinh tế
A. Phát triển nghề làm vườn, nghề thủ công
B. Thành lập các hãng buôn
C. lập hội kinh doanh
D. Cổ động chấn hưng thực nghiệm

in progress 0
Sarah 5 tháng 2021-07-20T22:32:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:33:51+00:00

  Hoạt động nào dưới đây không được phan châu trinh chú trọng trong lĩnh vực kinh tế

  A. Phát triển nghề làm vườn, nghề thủ công

  B. Thành lập các hãng buôn

  C. lập hội kinh doanh

  D. Cổ động chấn hưng thực nghiệm.

  0
  2021-07-20T22:33:52+00:00

  đáp án b

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )