Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là: A. Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ B. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ C. Vừa giải phóng vừa tíc

Question

Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:
A. Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ
B. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ
C. Vừa giải phóng vừa tích lũy năng lượng
D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ

in progress 0
Madeline 1 tháng 2021-08-04T20:00:21+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:01:32+00:00

  Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:

  A. Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ

  B. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ

  C. Vừa giải phóng vừa tích lũy năng lượng

  D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ

  @ Kina – chan

   # XIN CTLNH CHO NHÓM !!!

  HỌC TỐT~

   

  0
  2021-08-04T20:02:11+00:00

  Đáp án:+Giải thích các bước giải:

  Hoạt động sau đây xảy ra trong đồng hóa là:

  A. Tích lũy năng lượng trong chất hữu cơ

  B. Giải phóng năng lượng từ chất hữu cơ

  C. Vừa giải phóng vừa tích lũy năng lượng

  D. Vừa phân giải vừa tổng hợp chất hữu cơ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )