học kì 1 , số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 2/7 số học sinh còn lại . Sang học kì 2 số bạn học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn [số học sinh không thay đổi

Question

học kì 1 , số học sinh giỏi của lớp 6A bằng 2/7 số học sinh còn lại . Sang học kì 2 số bạn học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn [số học sinh không thay đổi ] nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số còn lại . Hỏi học kì 1 lớp 6A có bao nhiêu bạn học sinh giỏi ?

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-11-07T17:55:44+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-07T17:56:59+00:00

  Lớp 6A có số học sinh là x (học sinh) ĐK x∈N

  Học kì I, lớp có số học sinh giỏi là:$\frac{2}{7}x$  học sinh

  Học kì 2, lớp có số học sinh giỏi là $\frac{2}{3}x$ học sinh

  Theo bài ra, ta có PT: $\frac{2}{3}x$ -$\frac{2}{7}x$=8

  ⇒$\frac{8}{21}x$=8⇒x=21 (thoả mãn)

  Vậy học kì I, lớp 6A có $\frac{2}{7}.21=6$  học sinh giỏi

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )