học kì 2 lớp 9A và 9B có 80 học sinh.Khi khảo sát điểm thi toán học kì 2 thầy giáo thấy : điểm trung bình mỗi học sinh lớp 9A là 7,2 điểm, điểm trung

Question

học kì 2 lớp 9A và 9B có 80 học sinh.Khi khảo sát điểm thi toán học kì 2 thầy giáo thấy : điểm trung bình mỗi học sinh lớp 9A là 7,2 điểm, điểm trung bình mỗi học sinh lớp 9B là 6,8 và tổng điểm thi môn toán của lớp 9B nhiều hơn tổng điểm thi môn toán của lớp 9A là 54 điểm.Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh

in progress 0
Elliana 3 tháng 2021-09-16T14:43:46+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T14:45:39+00:00

  Gọi số học sinh lớp 9A là x ( người )( 0<X<80) 

  Khi đó số học sinh lớp 9B là 80-x 

  Điểm trung bình mỗi học sinh lớp 9A là 7,2 điểm nên 7,2x

  Điểm trung bình mỗi học sinh lớp 9B là 6,8 điểm nên 6,8 . (80-x) = 544-6,8x

  Tổng điểm thi môn toán của lớp 9B nhiều hơn tổng điểm thi môn toán của lớp 9A là 54 điểm nên ta có pt : 

             544-6,8x -7,2x = 54

  <=> -14 x = 54-544

  <=> x = 35

  Vậy số học sinh lớp 9A là 35 và số học sinh lớp 9B là 45

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )