học kỳ 1 lớp 6A trường trung học cơ sở có 1/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 50% số học sinh của lớp xếp loại trung bình và 15 học sinh đạt d

Question

học kỳ 1 lớp 6A trường trung học cơ sở có 1/7 số học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi 50% số học sinh của lớp xếp loại trung bình và 15 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến (không có học sinh xếp loại yếu kém) tính số học sinh lớp 6A

in progress 0
Remi 3 tháng 2021-10-01T00:48:28+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T00:49:32+00:00

  Phân số chỉ số học sinh đạt danh hiệu tiên tiến là :

     1-1/7-50%=5/14  [tổng số học sinh]

  Số học sinh lớp 6A là;

     15 : 5/14=42 [học sinh]

                            Chúc bạn học giỏi nha ! 

   

  0
  2021-10-01T00:50:20+00:00

  Phân số chỉ số học sinh đạt danh hiệu tiên tiến là :

     1-1/7-50%=5/14  [tổng số học sinh]

  Số học sinh lớp 6A là;

     15 : 5/14=42 [học sinh]

                            Chúc bạn học tốt nha !                       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )