Học sinh có thể làm những việc gì để thực hiện quyền tự do ngôn luận?

Question

Học sinh có thể làm những việc gì để thực hiện quyền tự do ngôn luận?

in progress 0
Liliana 5 tháng 2021-07-13T09:07:09+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-13T09:08:25+00:00

   – Nêu ý kiến của bản thân mình với điều mà mik chưa hài lòng, chưa đồng ý với mọi người

  -nếu người đó có gì làm mik thấy chưa ổn 

  0
  2021-07-13T09:08:32+00:00

  Học sinh có thể làm những việc gì để thực hiện quyền tự do ngôn luận:
  + Phát biểu ý kiến của mình trong những bài tập nhóm.

  + Nêu ý kiến của mình cho mọi người biết khi chưa hài lòng hoặc chưa đồng ý.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )