Học sinh có ý thức như thế nào trong việc tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức ?

Question

Học sinh có ý thức như thế nào trong việc tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức ?

in progress 0
Eloise 1 giờ 2021-09-14T09:04:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T09:05:19+00:00

  Không xa rác bua bai . Nha Trương noi gi thi phai nghe nay. Thực hiên đung những gì nha trương bao .Không ôn ao

  0
  2021-09-14T09:05:33+00:00

  sôi nổi 

  tích cực tham gia

  chơi hết mình 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )