Học sinh giỏi 9 học sinh học sinh cả lớp 45 học sinh tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi so với tổng số học sinh cả lớp

Question

Học sinh giỏi 9 học sinh học sinh cả lớp 45 học sinh tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi so với tổng số học sinh cả lớp

in progress 0
Serenity 7 ngày 2021-09-02T13:03:43+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:04:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   $\text{Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi với tổng số học sinh cả lớp là:}$

  `9:45=0,2`

  `0,2=20%`

  Đáp số:`20%`

  0
  2021-09-02T13:05:20+00:00

  Đáp án:

   Tỉ số phần trăm học sinh giỏi so với cả lớp là

       8 : 45 . 100% =20%

  Đáp số : 20 %

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )