học sinh lớp 5C có 34 bạn chiếm 34% số học sinh của khối 5 . vậy số học sinh khối 5

Question

học sinh lớp 5C có 34 bạn chiếm 34% số học sinh của khối 5 . vậy số học sinh khối 5

in progress 0
Nevaeh 1 tháng 2021-11-12T14:37:57+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T14:38:59+00:00

                   CÂU HỎI

  học sinh lớp 5C có 34 bạn chiếm 34% số học sinh của khối 5 . vậy số học sinh khối 5

                   BÀI LÀM !

  1 % số học sinh của khối 5 là :

            `34 : 34 = 1` ( em )

  Số học sinh của khối 5 là :

            `1 X 100 = 100` ( em )

  Đáp số : `100` em 

  XIN HAY NHẤT Ạ 

  0
  2021-11-12T14:39:50+00:00

  Số học sinh khối 5 là:

  `34 : 34 × 100 = 100` (học sinh)

  Đáp số: 100 học sinh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )