Học sinh phải có trách nhiệm học tập như thế nào để đạt mục đích đó đặt ra ? Em hãy tìm những tấm gương vượt khó trong học tập ?

Question

Học sinh phải có trách nhiệm học tập như thế nào để đạt mục đích đó đặt ra ?
Em hãy tìm những tấm gương vượt khó trong học tập ?

in progress 0
Camila 5 ngày 2021-09-09T14:28:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:30:35+00:00

  -phải chăm chỉ học tập tu dưỡng ,đạo đức

  tấm gương vượt khó trong hocjtaap :NGUYỄN NGỌC KÝ

  0
  2021-09-09T14:30:48+00:00

  * Mục đích học tập của học sinh:

  • Là nỗ lực học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, người công dân tốt, phát triển toàn diện, góp phần xây dựng gia đình, xã hội.

  * Ý nghĩa:

  • Xác định được mục đích học tập đúng đắn
  • Ứng dụng được kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống.

  * Trách nhiệm học sinh:

  • Phải tu dưỡng đạo đức, hoc tập tốt
  • Tích cực học ở lớp, ở trường và tự học
  • Tránh lối học vẹt, học lệch các môn…
  • Bạn Quang đến nhà Tuấn định trao đổi nội dung kiểm tra bài “ tích cực, tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động xã hội”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )