hơi hồi hộp nay mình làm câu này không biết sai hay đúng nữa . Tình hành nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt ta như thế nào

Question

hơi hồi hộp nay mình làm câu này không biết sai hay đúng nữa . Tình hành nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt ta như thế nào

in progress 0
Madeline 3 tháng 2021-09-12T17:46:58+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T17:48:01+00:00

  Bạn tham khảo!
  *Tình hình nhà Tống trước khi xâm lược Đại Việt ta như thế nào?
  + Ngân khố, tài chính nguy ngập
  + Nhân dân khắp nơi đấu tranh
  + Nội bộ mâu thuẫn
  + Bộ tộc người Liêu Hạ quấy nhiễu phía Bắc
  $FbBinhne2k88$

  0
  2021-09-12T17:48:27+00:00

  nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

  -Thế kỉ XI,nhà Tống gặp khó khăn về kinh tế,trính trị.

  -Xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước.

  -Nhà Tống xúi Cham-pa đánh Đại Việt,ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa hai nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )