Hỏi kể từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 hiện nay , là bao nhiêu tuần ( tuần hok ở cấp hai nha)

Question

Hỏi kể từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 hiện nay , là bao nhiêu tuần ( tuần hok ở cấp hai nha)

in progress 0
Athena 1 tháng 2021-11-10T21:08:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:10:09+00:00

  Nếu tính từ ngày đi học (7/9) thì đã 20 tuần. Còn nếu từ tháng 8 đến nay thì khoảng 22 hoặc 23 tuần. (Tùy từng vùng đi học sớm hoặc muộn thôi).

   Nếu tính từ ngày 1 tháng 9 đến nay là 21 tuần.

  Bảo đảm đúng 100%

  0
  2021-11-10T21:10:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Từ tháng 8 năm 2020 đến tháng 1 hiện nay là 24 tuần học 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )