Hỏi một khối khí ở 77 độ c sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu như ở 27 độ c thể tích của nó là 6l coi áp suất không đổi

Question

Hỏi một khối khí ở 77 độ c sẽ chiếm thể tích bao nhiêu nếu như ở 27 độ c thể tích của nó là 6l coi áp suất không đổi

in progress 0
Raelynn 3 tháng 2021-09-24T22:22:23+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T22:23:55+00:00

  Đáp án:

  Thể tích của khối khí sẽ là 7 lít. 

  Giải thích các bước giải:

  ÁP dụng phương trình đẳng áp ta có:

  \[\frac{{V’}}{{T’}} = \frac{V}{T} \Leftrightarrow \frac{{V’}}{{77 + 273}} = \frac{6}{{27 + 273}} \Rightarrow V’ = 7l\] 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )