Hội nghị Ianta có liên quan gì đến việt nam

Question

Hội nghị Ianta có liên quan gì đến việt nam

in progress 0
Mary 3 ngày 2021-12-06T17:21:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T17:22:47+00:00

  Những tác động của Hội nghị Ianta đến tình hình Việt Nam:

  * Thứ nhất, hoàn cảnh triệu tập Hội nghị:

  – Hội nghị Ianta được triệu tập vào thời điểm Chiến tranh thế giới thứ hai đang bước vào giai đoạn kết thúc (tháng 2 – 1945). Lúc này, VN vẫn đang chịu ách thống trị của Pháp – Nhật.

  => HN Ianta cho thấy bước chuẩn bị gấp rút của các nước Đồng minh nhằm tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít. Quân Nhật ở Đông Dương đã nhanh chóng tiến hành đảo chính Pháp (tháng 3 – 1945). Điều này tạo nên thời cơ thuận lợi cho cách mạng nước ta, kẻ thù của ta lúc này chỉ còn lại phát xít Nhật.

  * Thứ hai, nội dung Hội nghị:

  – Hội nghị thống nhất những nội dung: nhanh chóng đánh bại hoàn toàn chủ nghĩa phát xít; tổ chức lại thế giới sau chiến tranh; phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận.

  => Những nội dung này tạo ra thuận lợi cho cách mạng VN đó là: phát xít Nhật sẽ bị tiêu diệt nhanh chóng, cơ hội đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân ta đang đến gần.

  – Nhưng với nội dung: “Các vùng còn lại của châu Á (Đông Nam Á, Nam Á, Tây Á) vẫn thuộc phạm vị ảnh hưởng của các nước phương Tây”. => Gây ra khó khăn cho cách mạng, khi tiêu diệt được phát xít Nhật thì các nước phương Tây sẽ nhanh chóng quay trở lại xâm lược nước ta.

  0
  2021-12-06T17:22:57+00:00

  hội nghị đó vừa tạo thuận lợi vừa tạo khó khăn cho nước ta

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )