Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 5 1941 để

Question

Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 5 1941 để

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-07-30T04:19:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:21:05+00:00

  Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 5 1941 để quyết định thành lập Việt Nam độc lập đồng minh (Mặt trận Việt Minh) lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc

  0
  2021-07-30T04:21:25+00:00

  Hội nghị tháng 5- 1941, vấn đề dân tộc được giải quyết trong khuôn khổ từng nước:

  – Hội nghị quyết định thành lập Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh thay cho Mặt trân thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương, thay tên các hội Phản đế thành hội cứu quốc và giúp đỡ thành lập các mặt trận ở các nước Lào, Campuchia.

  ⇒ Hội nghị tháng 5-1941 đã minh chứng cho chủ trương giải quyết vấn đề dân tộc tự quyết.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )