Hội nghị nào hoàn chỉnh chủ trƣơng của Đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? A. Hội nghị tháng 7/1936 B. Hội nghị tháng 5/1941 C. Hội ngh

Question

Hội nghị nào hoàn chỉnh chủ trƣơng của Đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng
đầu?
A. Hội nghị tháng 7/1936
B. Hội nghị tháng 5/1941
C. Hội nghị tháng 11/1939
D. Hội nghị tháng 10/1930

in progress 0
Maria 1 năm 2021-08-09T16:15:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T16:17:05+00:00

  hội nghị hoàn chỉnh đó chính là 

  d/ hội nghị tháng 10/1930

  0
  2021-08-09T16:17:15+00:00

  Hội nghị nào hoàn chỉnh chủ trƣơng của Đảng đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu?

  A. Hội nghị tháng 7/1936

  B. Hội nghị tháng 5/1941

  C. Hội nghị tháng 11/1939

  D. Hội nghị tháng 10/1930

  Hội nghị tháng 11/1930 với mục tiêu đánh đổ đế quốc và tay saigiải phóng dân tộc cũng như Đông Dương

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )