Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh,lập lại hòa bình ở Đông Dương đã diễn ra vào thời gian nào ,ở đâu?

Question

Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh,lập lại hòa bình ở Đông Dương đã diễn ra vào thời gian nào ,ở đâu?

in progress 0
Eden 5 ngày 2021-12-04T06:06:57+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T06:08:17+00:00

  hiệp định giơ-ne-vơ ,ở giơ-ne-vơ thuỵ sỹ,năm 1954

  0
  2021-12-04T06:08:35+00:00

  Hiệp định Genève 1954 (tiếng Việt: Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954) là hiệp định đình chiến được ký kết tại thành phố Genève, Thụy Sĩ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )