: Hòn đá khối lượng m = 200g được ném từ mặt đất, xiên góc so với phương ngang và rơi chạm đất ở khoảng cách s = 5m so với phương ngang sau thời gian

Question

: Hòn đá khối lượng m = 200g được ném từ mặt đất, xiên góc so với phương ngang và rơi chạm đất ở khoảng cách s = 5m so với phương ngang sau thời gian chuyển động t = 1s. Tính công của lực ném, bỏ qua lực cản của không khí

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-10-13T03:13:55+00:00 1 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:15:08+00:00

  Đáp án:

  \(\dfrac{1}{2}m\left[ {{{\left( {\dfrac{{gt}}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\dfrac{L}{t}} \right)}^2}} \right]\)

  Giải thích các bước giải:

  Thời gian rơi là: \(t = \dfrac{{2{v_0}\sin \alpha }}{g}\)

  Tầm xa là: \(L = \dfrac{{v_0^2\sin 2\alpha }}{g} = \dfrac{{2v_0^2\sin \alpha \cos \alpha }}{g}\)

  Suy ra: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {v_0}\sin \alpha  = \dfrac{{gt}}{2}\\
  {v_0}\cos \alpha  = \dfrac{{gL}}{{2{v_0}\sin \alpha }}
  \end{array} \right. \Rightarrow {v_0}\cos \alpha  = \dfrac{L}{t}\)

  \( \Rightarrow v_0^2 = {\left( {\dfrac{{gt}}{2}} \right)^2} + {\left( {\dfrac{L}{t}} \right)^2}\)

  Công lực ném là:

  \(A = \dfrac{1}{2}mv_0^2 = \dfrac{1}{2}m\left[ {{{\left( {\dfrac{{gt}}{2}} \right)}^2} + {{\left( {\dfrac{L}{t}} \right)}^2}} \right]\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )