Hỗn hợp A chứa Mg và Cu. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dd HCl dư thì lượng khí ko màu thu được là 2,24 lít ở đktc. Cũng lượng hỗn hợp đó đem hòa ta

Question

Hỗn hợp A chứa Mg và Cu. Cho m gam hỗn hợp A tác dụng với dd HCl dư thì lượng khí ko màu thu được là 2,24 lít ở đktc. Cũng lượng hỗn hợp đó đem hòa tan trong dd H2So4 đặc thì lượng SO2 thu được là 4,48 lít ở đktc. Tính m gam.
Mong mng giải giúp mình nha.

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-10-08T06:55:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T06:56:12+00:00

  Đáp án:

   8,8 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  Mg + 2HCl \to MgC{l_2} + {H_2}\\
  Mg + 2{H_2}S{O_4} \to MgS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  Cu + 2{H_2}S{O_4} \to CuS{O_4} + S{O_2} + 2{H_2}O\\
  nS{O_2} = \dfrac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2\,mol \Rightarrow nhh = nS{O_2} = 0,2\,mol\\
  n{H_2} = \dfrac{{2,24}}{{22,4}} = 0,1\,mol \Rightarrow nMg = n{H_2} = 0,1\,mol\\
  nCu = 0,2 – 0,1 = 0,1\,mol\\
  m = mCu + mMg = 0,1 \times 64 + 0,1 \times 24 = 8,8g
  \end{array}\)

  0
  2021-10-08T06:56:40+00:00

  Đáp án:

  m = 8,8g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )