hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc và

Question

hỗn hợp X gồm 2 hiđrocacbon có số mol bằng nhau và có cùng số nguyên tử C trong phân tử. Đốt cháy hoàn toàn X thì thu được 8,96 lít khi CO2 ở đktc và 9,00 gam H2O. Xác định công thức phân tử của hai hidrocacbon có trong X

in progress 0
Piper 2 tháng 2021-10-28T14:18:12+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T14:20:09+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  có nCO2 = 8,96/22,4 = 0,4 mol

      nH2O = 9/18 = 0,5 mol

  Ta gọi số mol của 2 hidrocacbon là a(mol) và CTPT 2 hidrocacbon là CnHx và CnHy

  Áp dụng định luật bảo toàn nguyên tố với C :

  CnHx   —–>  nCO2

   a                       an    (mol)

  CnHy   —–> nCO2

   a                        an   (mol)

  ⇒ nCO2 = an + an = 2an = 0,4 mol ⇒ a = 0,2/n 

  CnHx   ——>   x/2 H2O

   a                           0,5ax  (mol)

  CnHy   ——-> y/2 H2O

   a                          0,5ay   (mol)

  ⇒ nH2O = 0,5ax + 0,5ay = 0,5 ⇒ a = 1/(x+y) 

  ⇒ 0,2/n = 1/(x+y)

  ⇒    5n = x+y

  Biện luận :

  Nếu n = 1 thì 

  – x = 4 ⇒ CT là CH4

  – y= 1 ⇒ CT là CH (loại)
  Nếu n=2 thì :

  +) x = 4 ⇒ CT là C2H4 

       y = 6 ⇒ CT là C2H6  (chọn)

  +) x = 2 ⇒ CT là C2H2

       y = 8 ⇒ CT là C2H8 (loại)

  Vậy CTPT hai hidrocacbon là C2H4 và C2H6

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )