Hỗn hợp x gồm 2 kim loại a,b hoá trị ko đổi , đứng trước H2. Lấy 6,1g X tác dụng với O2 tạo ra 11,1g oxit. Lấy 12,6g X +HCl dư thu được V(l) H2. Tính

Question

Hỗn hợp x gồm 2 kim loại a,b hoá trị ko đổi , đứng trước H2. Lấy 6,1g X tác dụng với O2 tạo ra 11,1g oxit. Lấy 12,6g X +HCl dư thu được V(l) H2. Tính V?
Help me!

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-05T02:01:13+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:02:53+00:00

   TN1: Cho 6,1 gam X tác dụng với O2 dư: 

  BTKL: mO2 = m oxit – mKL = 11,1 – 6,3 = 4,8 gam => nO2 = 4,8/32 = 0,15 mol

  => n e trao đổi (TN1) = 4nO2 = 4.0,15 = 0,6 mol

  – TN2: Cho 12,6 gam X phản ứng với HCl dư:

  Do khối lượng của M ở TN2 gấp đôi TN1 nên số mol e trao đổi cũng gấp đôi

  => n e trao đổi (TN2) = 2.0,6 = 1,2 mol

  Mà ta có: n e trao đổi (TN2) = 2nH2 => nH2 = 0,6 mol

  => V H2 = 0,6.22,4 = 13,44 lít

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )