Hỗn hợp X gồm :3,36lít hiđro và 6, 72 lít nitơ có tỉ khối so với oxi bằng bao nhiêu

Question

Hỗn hợp X gồm :3,36lít hiđro và 6, 72 lít nitơ có tỉ khối so với oxi bằng bao nhiêu

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-07-27T02:39:17+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-27T02:40:33+00:00

  Đáp án:

   0,6

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\\
  {n_{{N_2}}} = \dfrac{V}{{22,4}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  {n_{hh}} = {n_{{H_2}}} + {n_{{N_2}}} = 0,45\,mol\\
  {m_{hh}} = 0,15 \times 2 + 0,3 \times 28 = 8,7g\\
  {M_{hh}} = \dfrac{{{m_{hh}}}}{{{n_{hh}}}} = \dfrac{{8,7}}{{0,45}} = \dfrac{{58}}{3}(g/mol)\\
  {d_{hh/{O_2}}} = \dfrac{{\dfrac{{58}}{3}}}{{32}} \approx 0,6
  \end{array}\)

  0
  2021-07-27T02:41:10+00:00

  :>>

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )