Hỗn hợp X gồm Na và Mg. Cho m gam X vào 1 lượng nước dư thì thu đc V lít khí. Cho 2m gam X vào dung dịch HCl dư thì thu đc 3,5V lít khí. Tính thành ph

Question

Hỗn hợp X gồm Na và Mg. Cho m gam X vào 1 lượng nước dư thì thu đc V lít khí. Cho 2m gam X vào dung dịch HCl dư thì thu đc 3,5V lít khí. Tính thành phần % về khối lượng của Mg trong X.Biết các khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất
Giúp em với ạ. Em cảm ơn !

in progress 0
Adeline 1 tháng 2021-08-31T06:51:47+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T06:52:59+00:00

  Thí nghiệm 1 cho m gam X vào H2O thu được V lít khí còn khí cho 2m gam vào NaOH thì thu được 3,5V lít tương đương khi cho m gam X vào NaOH thu được 1,75V lít.Do vậy trong X số mol Al nhiều hơn Na.

  Gọi số mol của Na trong m gam X là x, suy ra khi cho m gam X vào H2O thì Al dư, nên Al phản ứng theo Na.

  Khi cho m gam X tác dụng với NaOH thu được 1,75V lít khí tức 3,5x mol khí. Lúc này cả Al và Na đều hết.

  Mặt khác cho 4m gam X vào HCl thu được 9V lít hay cho m gam X vào HCl thì thu được 2,25V lít hay 4,5x mol khí.

  Vậy số mol Mg và Na bằng nhau.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )