Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 20. Thể tích hỗn hợp X (dktc) cần dung để đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam cacbon là bao nhiêu ?

Question

Hỗn hợp x gồm o2 và o3 có tỉ khối so với h2 là 20. Thể tích hỗn hợp X (dktc) cần dung để đốt cháy hoàn toàn 7,2 gam cacbon là bao nhiêu ?

in progress 0
Isabelle 1 năm 2021-10-16T11:57:51+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T11:59:20+00:00

  nO2=x   nO3=y

  dx/H2=20=$\frac{32x+48y}{2(x+y)}$=>40x+40y=32x+48y

  => 8x-8y=0=>x=y

  C + O2-> CO2

         x

  3C + 2O3-> 3CO2

     3/2x    x

  x+3/2x=$\frac{7,2}{12}$ =0,6=> x=0,24

  Vx=(0,24+ 0,24).22,4=10,752l

   

  0
  2021-10-16T11:59:44+00:00

  ★ Gọi :

        nO2  : x

        nO3  : y

  ★PTHH:

          C +  O2   →t°→ CO2

           x       x

          3C  +  2O3  →t°→ 3O2 

           3/2y       y

  ★ Tỉ khối :

      (32x  +  48 )/(x +y) = 20.2 = 40

  <=> 32x + 48y = 40x + 40y

  <=> 8x -8y = 0  (1)

       12.3/2y + 36y = 7,2 (2)

  Từ (1) và (2) suy ra:

   x = y = 2/15 ≈ 0,13 (mol)

  VX = 2.0,13.22,4 = 5,824 (mol)

       

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )