Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 20. Thể tích hỗn hợp X (dktc) cần dung để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm (CO và H2) là bao nhiê

Question

Hỗn hợp X gồm O2 và O3 có tỉ khối so với H2 là 20. Thể tích hỗn hợp X (dktc) cần dung để đốt cháy hoàn toàn 1 mol hỗn hợp A gồm (CO và H2) là bao nhiêu?

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-10-16T01:45:16+00:00 1 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T01:46:32+00:00

  $\overline{M}_X= 20.2=40$

  Gọi a, b là mol O2, O3

  => $\frac{32a+48b}{a+b}=40$

  $\Leftrightarrow a=b$ 

  Gọi x là mol O2, O3 cần dùng 

  Bảo toàn e: $4x+6x=1.2=2$

  $\Leftrightarrow x=0,2$

  => $V_X=0,2.22,4+0,2.22,4=8,96l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )