Hỗn hợp hai ankađien kế tiếp nhau có tỉ khối hơi so với hiđrô là 23,5. CTPT của hai ankađien là:

Question

Hỗn hợp hai ankađien kế tiếp nhau có tỉ khối hơi so với hiđrô là 23,5. CTPT của hai ankađien là:

in progress 0
Adalynn 1 năm 2021-11-19T19:45:07+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:46:27+00:00

  Đáp án:

   Gọi CTC của 2 ankadien là CnH2n-2 

  M=47=14n-2

  Suy ra n=3,2

  Vậy 2 ankadien là C3H4 và C4H6

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )