Hỗn hợp khí B gồm: CO, CO2, H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 l khí B cần dùng 1,456 lít O2. Biết tỉ khối hơi của B đối với O2 bằng 0,725. tính thành ph

Question

Hỗn hợp khí B gồm: CO, CO2, H2. Nếu đốt cháy hoàn toàn 4,48 l khí B cần dùng 1,456 lít O2. Biết tỉ khối hơi của B đối với O2 bằng 0,725. tính thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hh ban đầu

in progress 0
Valentina 4 ngày 2021-12-07T22:20:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:21:23+00:00

  Ta có nB = 0,2 (mol) ; nO2= 0,065 (mol)
  dB/O2= 0,725 -> MB = 23,2 -> mB = 4,64 (g)
  PTHH :
  2CO + O2 -> 2CO2
  2H2 +  O2 -> 2H2O
  Gọi nCO = a (mol) ; nCO2= b (mol) ; nH2= c (mol)
  -> nB = x + y + z = 0,2
  mB = 28x + 44y + 2z = 4,64
  nO2= x/2 + z/ 2 = 0,065 
  x = 0,05 
  ->  %VCO = 0,050,2.100% = 25%
  y = 0,07
  ->  %VCO2= 0,070,2.100% = 35%
  z = 0,07 
  -> %VH2 = 0,080,2. 100% = 40%

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )