Hỗn hợp khí X gồm C2H6 C3H6 C4H6, tỉ khối hơi của X so với H2 là 21. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình

Question

Hỗn hợp khí X gồm C2H6 C3H6 C4H6, tỉ khối hơi của X so với H2 là 21. Đốt cháy hoàn toàn 2,24 lít hỗn hợp X rồi dẫn toàn bộ sản phẩm lần lượt qua bình 1 H2so4 đặc và bình 2 là KOH dư thì khối lượng tăng ở bình 1, bình 2 lần lượt là m1 và m2 gam. Tìm m1, m2

in progress 0
Serenity 6 ngày 2021-12-03T13:39:39+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T13:41:22+00:00

  Bạn xem hình

  0
  2021-12-03T13:41:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Gọi công thức chung của các chất là CxH6 (cùng số nguyên tử H)

  MX=24.2=48 → 12x+ 6 = 48 → x = 3,5

  → nX=0,02mol → bảo toàn nguyên tố C → nCO2=0,02.3,5=0,07mol

  Do Ba(OH)2 dư nên → BaCO3 = 0,07 mol → m = 13,79 (g)

  hi

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )