Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với oxi là 1,125. Hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO có tỉ lệ mol là 2:3. Để đốt cháy hoàn toàn x mol hh khí Y c

Question

Hỗn hợp khí X gồm O2 và O3 có tỉ khối hơi đối với oxi là 1,125. Hỗn hợp khí Y gồm H2 và CO có tỉ lệ mol là 2:3. Để đốt cháy hoàn toàn x mol hh khí Y cần dùng 2 mol hỗn hợp khí A. Tính giá trị của x. Biết các chất khí ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất.

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-11-21T07:38:25+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T07:40:08+00:00

  Đáp án:

   x=4,5

  Giải thích các bước giải:

   Quy đổi X về \({O_a}\)

  \(\to {M_X} = 16a = 1,125{M_{{O_2}}} = 1,125.32 = 36 \to a = 2,25\)

  Đốt Y thì có dạng

  \({H_2} + O\xrightarrow{{}}{H_2}O\)

  \(CO + O\xrightarrow{{}}C{O_2}\)

  \(\to {n_O} = {n_{CO}} + {n_{{H_2}}} = {n_Y} = x \to {n_X} = \frac{{{n_O}}}{{2,25}} = \frac{x}{{2,25}} = 2 \to x = 4,5\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )