Hỗn hợp kim loại M gồm 4,8g Mg và 8.1g Al phản ứng đủ với hỗn hợp khí Y (O2 và Cl2) thu 37,05 gam chất rắn là oxít và muối Clorua của kim loại . tính

Question

Hỗn hợp kim loại M gồm 4,8g Mg và 8.1g Al phản ứng đủ với hỗn hợp khí Y (O2 và Cl2) thu 37,05 gam chất rắn là oxít và muối Clorua của kim loại . tính thể tích hỗn hợp khí Y đã phản ứng ( đo ở DKTC)

in progress 0
Faith 2 tháng 2021-10-10T16:09:31+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T16:10:54+00:00

  Đáp án:

   10,08l

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nMg = \dfrac{{4,8}}{{24}} = 0,2\,mol\\
  nAl = \dfrac{{8,1}}{{27}} = 0,3\,mol\\
  mhhY = 37,05 – 4,8 – 8,1 = 24,15g\\
  hhY:C{l_2}(a\,mol),{O_2}(b\,mol)\\
  71a + 32b = 24,15\\
  2a + 4b = 0,2 \times 2 + 0,3 \times 3\\
   \Rightarrow a = 0,25;b = 0,2\\
  Vhh = (0,25 + 0,2) \times 22,4 = 10,08l
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )