hỗn số là j , cách làm vc nhanh vs hỗn số cảm ơn

Question

hỗn số là j , cách làm vc nhanh vs hỗn số
cảm ơn

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-05T01:55:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:57:05+00:00

  Hỗn số là kết quả của việc viết gọn tổng của một số tự nhiên nguyên dương với một phân số dương bằng cách bỏ dấu cộng xen giữa chúng. Như vậy, một hỗn số gồm hai phần: phần nguyên và phần phân số.Hỗn số được viết dưới dạng a ʙ∕c . Phần phân số của hỗn số luôn luôn nhỏ hơn 1

  0
  2021-08-05T01:57:13+00:00

  Hỗn số gồm có 2 phần: phần nguyên và phần thập phân, là sự kết hợp của số tự nhiên và phân số tạo thành hỗn số. Hỗn số được viết dưới dạng `ab/c`. Muốn làm việc nhanh với hỗn số ta có thể lấy a nhân với b rồi cộng c

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )