Hồng có nhiều hơn sơn 10 cái bánh biết 2/5 số bánh của Hùng bằng 2/3 số kháng của Sơn tìm số bánh của mỗi bạn

Question

Hồng có nhiều hơn sơn 10 cái bánh biết 2/5 số bánh của Hùng bằng 2/3 số kháng của Sơn tìm số bánh của mỗi bạn

in progress 0
Ximena 8 phút 2021-09-16T08:40:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T08:42:26+00:00

  2/5 số bánh của Hồng bằng 2/3 số bánh của Hùng nên số bánh của Hùng bằng 3/5 số bánh của Hồng và ngược lại.

  Số bánh của Hồng là:

  10:(5-3)x5=25 (cái)

   Số bánh của Hùng là:

  25:5×3=15 (cái)

  Chúc bn hok tốt

  Xin hay nhất nha.

  0
  2021-09-16T08:42:27+00:00

  số bánh của hùng

  10 nhân 2/5 = 4 cái 

  bánh của Sơn là 

  4 nhân 2/3 = 6 cái bánh 

  đáp số hùng  4 cái bánh 

  sơn 6 cái bánh 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )