Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là : A. 3 B. 2 C. 1 D. 4

Question

Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là :
A. 3
B. 2
C. 1
D. 4

in progress 0
Genesis 1 năm 2021-09-13T13:26:15+00:00 2 Answers 275 views 0

Answers ( )

  1
  2021-09-13T13:27:53+00:00

  Hợp chất Alx(NO3)3 có phân tử khối là 213. Giá trị của x là :

  A. 3

  B. 2

  C. 1

  D. 4

  Giải thích :

  (NO3)3=186(đvc)

  ⇒x=$\frac{213-186}{27}$=1 

  Chúc bạn học tốt nha!!

  0
  2021-09-13T13:27:53+00:00

  -Vì  hợp chất có PTK là 213:

  ⇒27.x+(14+16.3).3=213

  ⇔27.x+62.3=213

  ⇔27.x+186=213

  ⇔27.x=27

  ⇔x=1

  -Chọn đáp án:C

  ——————-Nguyễn Hoạt——————

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )