Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo khối lượng còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử của nguyên tố O v

Question

Hợp chất X có phân tử khối bằng 62 đvC. Trong hợp chất nguyên tố oxi chiếm 25% theo khối lượng còn lại là nguyên tố Na. Số nguyên tử của nguyên tố O và Na trong phân tử hợp chất là bao nhiêu

in progress 0
Autumn 3 tuần 2021-08-20T05:16:00+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:17:03+00:00

  Đáp án:

   Phân tử gồm 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử Natri

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  CTHH:N{a_x}{O_y}\\
  \% Na = 100 – 25 = 75\% \\
  \% O = \dfrac{{y{M_O}}}{M} \times 100\%  = 25\% \\
   \Rightarrow y = \frac{{0,25 \times 62}}{{16}} = 1\\
  \% Na = \dfrac{{x{M_{Na}}}}{M} \times 100\%  = 75\% \\
   \Rightarrow x = \dfrac{{0,75 \times 62}}{{23}} = 2\\
   \Rightarrow CTHH:N{a_2}O
  \end{array}\)

  0
  2021-08-20T05:17:52+00:00

  Phân tử gồm 1 nguyên tử oxi và 2 nguyên tử Natri .

  Giải thích các bước giải :

  CTHH : NaxOy

  %Na = 100 – 25 = 75%

  %O = yMo / M × 100% =25%

  => y = 0,25 × 62 / 16 = 1

  % Na = xMNa / M × 100% = 75%

  => x = 0,75 × 62 / 23 = 2

  => CTHH : Na2O

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )