Hợp chất có thành phần theo khối lượng là 43,4% Na, 11,3% C, còn lại O. Biết khối lượng mol của hợp chất là 106g/mol. Tính khối lượng mỗi nguyên tố tr

Question

Hợp chất có thành phần theo khối lượng là 43,4% Na, 11,3% C, còn lại O. Biết khối lượng mol của hợp chất là 106g/mol. Tính khối lượng mỗi nguyên tố trong 200g hợp chất

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-15T20:09:58+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-15T20:11:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-15T20:11:51+00:00

  Đáp án:

  \({m_C} = 86,8{\text{ gam}}\)

  \({m_C}  = 22,6{\text{ gam}}\)

  \({m_O} = 90,6{\text{ gam}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Câu này chỉ tính khối lượng mối nguyen tố nên không cần xác định CTPT.

  \(\% {m_{Na}} = 43,4\% ;\% {m_C} = 11,3\%  \to \% {m_O} = 45,3\% \)

  \( \to {m_C} = 200.43,4\%  = 86,8{\text{ gam}}\)

  \({m_C} = 200.11,3\%  = 22,6{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_O} = 200 – 86,8 – 22,6 = 90,6{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )