Hợp chất của X với Oxi có công thức X2O. Hợp chất của Mg với Y có công thức MgY. a, Xác định hoá trị của X và Y. b, Lập công thức hoá học chất tạo

Question

Hợp chất của X với Oxi có công thức X2O. Hợp chất của Mg với Y có công thức MgY.
a, Xác định hoá trị của X và Y.
b, Lập công thức hoá học chất tạo bởi X và Y.

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-02T15:11:28+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T15:13:08+00:00

  a) 

  – `X_2 O`

  Vì O hóa trị II

  ⇒ X hóa trị I

  – `MgY`

  Vì Mg hóa trị II

  ⇒ Y hóa trị II

  b) Gọi CTHH của h/c trên là `X_x Y_y`

  Mà:  X hóa trị I và Y hóa trị II

  Theo QTHT: x×I=y×II

  ⇒ `x/y=(II)/I=2/1`

  ⇒ x=2 và y=1

  Vậy CTHH là: `X_2 Y`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )