Hợp chất hữu cơ X 28,2g X -> 19,4g H2O + 80g CO2 18,6g X -> 2.24l N2 (dktc) Tìm CTPT của X biết ptu chỉ có 1 ngtử N

Question

Hợp chất hữu cơ X
28,2g X -> 19,4g H2O + 80g CO2
18,6g X -> 2.24l N2 (dktc)
Tìm CTPT của X biết ptu chỉ có 1 ngtử N

in progress 0
Aubrey 2 tuần 2021-09-02T13:45:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T13:46:44+00:00

  Đáp án:

   Đề bài sai

  Giải thích các bước giải:

   Trong X chỉ chứa 1 nguyên tử N nên 

  $n_X=2.n_{N_2}=0,2\ mol$

  18,6 gam X tương ứng 0,2 mol

  Nên 28,2g X tương ứng với $\dfrac{47}{155}\ mo7l$

  $n_{CO_2}=80:44=\dfrac{20}{11}\ mol$

  $⇒số\ C= n_{CO_2}:n_X=6$

  $n_{H_2O}=19,4:18=\dfrac{97}{90}\ mol$

  $⇒số\ H=2.n_{H_2O}:n_X=7$

  Mặt khác: BTKL ta có:

  $m_{O_2\ pư}= 19,4+80-28,2=71,2g\\⇒n_{O_2}=2,225\ mol$

  Bảo toàn O

  $⇒n_O+2.n_{O_2}=2.n_{CO_2}+n_{H_2O}\\⇒n_O≈0,26$

  ⇒X có O tuy nhiên $n_O<n_X (Vô\ lý)$

  Em xem lại đề bài nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )