Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là A. C2H4O B. C5H12O C. C4H8O2

Question

Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là
A. C2H4O B. C5H12O C. C4H8O2 D. C3H4O3.

in progress 0
Samantha 2 ngày 2021-12-07T23:07:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:08:31+00:00

  Đáp án:

  C. C4H8O2

  Giải thích các bước giải:

  CTPT của X là (CHO)n hay CnH2nOn

  MX = 30.2 = 60 => (12 + 2.1 + 16)n = 60 => n = 2 => CTPT là C2H4O2

   

  0
  2021-12-07T23:08:32+00:00

  Đáp án:

   Chúc bạn học tốt

  Giải thích các bước giải:

  Hợp chất hữu cơ X có công thức đơn giản nhất là C2H4O. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44. Công thức của phân tử X là

  A. C2H4O

  B. C5H12O

  C. C4H8O2

  D. C3H4O3

  Giải :

  CTPT của X là (CHO)n hay Cn H2n On

  MX = 44.2 = 88 → (12 + 2.1 + 16)n = 88 → n = 4 → CTPT là C4H8O2

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )