Hợp chất khí với hiđro của 1 ngtố la RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Ngtử khối của ngtố đó là

Question

Hợp chất khí với hiđro của 1 ngtố la RH4. Oxit cao nhất của nó chứa 53,3% oxi về khối lượng. Ngtử khối của ngtố đó là

in progress 0
Harper 2 tuần 2021-09-08T14:03:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T14:05:10+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH4, theo bảng tuần hoàn suy ra công thức oxit cao nhất của R là RO2, trong phân tử RO2, có 53,3% oxi về khối lượng nên R có 100 – 53,3 = 46,7% về khối lượng

  Trong phân tử RO2 có: 53,33% O là 32u

  46,7% R là yu

  Giải ra ta được y ≈ 28. Nguyên tử khối là R = 28.

  Vậy R là Si. Công thức phân tử là SiH4 và SiO2

  Cho mình xin CTLHN nha LoveyouTks:))))

   

  0
  2021-09-08T14:05:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Gọi CTHH của oxit đó là : `RO_2`

  Có : `%O_2={2.O}/{R+2.O}`

  `⇔53,3%={32}/{R+32}`

  `⇔32=0,533R+17,056`

  `⇔0,533R=14,944`

  `⇒R=28(Si)`

  Vậy nguyên tử khối của `Si` là `28`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )