Hợp chất nào dưới đây không phải là hợp chất hữu cơ? A . Mêtan B. etilen C. a xit a xetic D. can xi cac bon nat Cho mẩu nhỏ Na vào ố

Question

Hợp chất nào dưới đây không phải là hợp chất hữu cơ?
A . Mêtan B. etilen C. a xit a xetic D. can xi cac bon nat
Cho mẩu nhỏ Na vào ống nghiệm đựng dung dịch rượu etylic thu được khí gì?
A . Khí cacbon nic B . Khí CH4 C . C2H4 D . H2
Cho CaC2 vào nước thu được :
A . CH4 B. C2H6 C. C2H4 D. C2H2
Thể tích ( ml) rượu etylic có trong 2,0 lít rượu 500 là :
A . 50 ml B. 100ml C. 1000ml D. 150ml

in progress 0
Madelyn 5 tháng 2021-07-12T09:34:11+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T09:35:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/ D ( caoco3 là hợp chất vô cơ)

  2/D

  2c2h5oh+2na—>2c2h5ona+h2

  3/D

  cac2+2h2o–>ca(oh)2+c2h2

  4/C

  ta có độ rượu = 50 độ

  V rượu=2.50:100=1 lít=1000ml

  0
  2021-07-12T09:35:49+00:00

  1, Hợp chất D.canxi cacbonat(CaCO3) không phải là hợp chất hữu cơ.

  2, Cho mẩu nhỏ Na vào ống nghiệm đựng dung dịch rượu etylic thu được khí D.H2

  PTHH: C2H5OH +Na → C2H5ONa + $\frac{1}{2}$ H2↑

  3, Cho CaC2 vào nước thu được D. C2H2

  PTHH CaC2 +H2O → C2H2 +Ca(OH)2

  4, Thể tích ( ml) rượu etylic có trong 2,0 lít rượu 50 độ là C.1000ml

  $V_{rượu etylic}$=$\frac{Vdd rượu.độ rượu}{100}$ =$\frac{2.50}{100}$ =1(lít)=1000(ml)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )