Hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5 . Trong hợp chất của nó với hidrô có 82,35% R về khối lượng . Xác định nguyên tố R

Question

Hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố R là R2O5 . Trong hợp chất của nó với hidrô có 82,35% R về khối lượng . Xác định nguyên tố R

in progress 0
Rylee 7 ngày 2021-09-02T12:44:49+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T12:46:29+00:00

                              `\text{  FALL IN LOVE }`

  Hợp chất oxit cao nhất của nguyên tố `R` là `R_2O_5` =>` R` có hóa trị `V `

  Gọi `CTHH `của `R` với Hidro là `RH_3`

  ta có : `%R =` $\frac{R}{R + 3}$ `* 100% = 82.35 % `

  => `R = 14 ( đvC ) `

  => `R` là Nito `( N )`

  0
  2021-09-02T12:46:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Vì hợp chất của nó với oxi có công thức là `R_2O_5` 

  `=>` CTHH của nó với hiđrô là : `RH_3`

  `%R=R/{R+3.1}.100%=82,35%`

  `=>R/{R+3}=0,8235`

  `=>R=0,8235.(R+3)`

  `=>R=0,8235R+2,4705`

  `=>R-0,8235R=2,4705`

  `=>0,1765R=2,4705`

  `=>R=14(N)`

  Vậy CTHH của hợp chất cần tìm là : `N_2O_5` và `NH_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )