Hợp chất vô cơ gồm mấy nhóm chất? Kể tên các nhóm chất đó

Question

Hợp chất vô cơ gồm mấy nhóm chất? Kể tên các nhóm chất đó

in progress 0
Valentina 2 ngày 2021-12-07T23:42:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:43:58+00:00

  Đáp án:

  Nhóm IA IIA ->VIIIA nhé 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-12-07T23:44:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phân loại: Hợp chất vô cơ được chia làm 4 loại: oxit, axit, bazơ, muối.

  Oxit là hợp chất gồm 1 nguyên tố kết hợp với 1 hay nhiều nguyên tử O. Oxit được chia làm 4 loại:

   Oxit axit: Là những oxit cấu tạo từ 1 nguyên tố phi kim với O và có 1 axit tương ứng.

  VD: SO2, CO2,…

   Oxit bazơ: Là những oxit cấu tạo từ 1 nguyên tố kim loại với O và có 1 bazơ tương ứng.

  VD: CaO, Fe3O4,…

   Oxit lưỡng tính: Là những oxit vừa có 1 axit tương ứng vừa có 1 bazơ tương ứng.

  VD: Al2O3, ZnO,…

   Oxit trung tính: Là những oxit không có axit hay bazơ nào tương ứng (còn gọi là oxit không tạo muối).

  VD: CO, NO,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )