Hợp chất y được tạo bởi 3 nguyên tố đó là Ca, O, P, 38% là Ca,2% là O a) xác định công thức y b) Đọc tên chất y cho biết đó

Question

Hợp chất y được tạo bởi 3 nguyên tố đó là Ca, O, P, 38% là Ca,2% là O
a) xác định công thức y
b) Đọc tên chất y cho biết đó

in progress 0
Liliana 2 giờ 2021-09-07T09:46:19+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:48:12+00:00

  Đáp án:

   Sai đề

  Giải thích các bước giải:

  Thấy cái % hơi sai sai rồi bạn

   Hợp chất tạo bởi \(Ca;P;O\) nên có dạng \(Ca_xP_yO_z\)

  Ta có: 

  \(\% {m_{Ca}} = 38\% ;\% {m_O} = 2\%  \to \% {m_P} = 60\% \)

  \( \to x:y:z = \frac{{\% {m_{Ca}}}}{{40\% }}:\frac{{\% {m_P}}}{{31}}:\frac{{\% {m_O}}}{{16}} = \frac{{38\% }}{{40}}:\frac{{60\% }}{{31}}:\frac{{2\% }}{{16}}\)

  Không có tỉ lệ thỏa mãn.

  Do vậy sai đề

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )