Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M và R có CT MaRb trong đó R chiếm 6,667% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n=p+4, còn hạt nhân của R c

Question

Hợp chất Z được tạo bởi 2 nguyên tố M và R có CT MaRb trong đó R chiếm 6,667% về khối lượng. Trong hạt nhân nguyên tử M có n=p+4, còn hạt nhân của R có p=n. Biết rằng tổng số hạt p trong phân tử Z=84 và a+b=4. Tìm CT phân tử của Z

in progress 0
Alice 58 phút 2021-09-07T07:40:05+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:41:38+00:00

  Đáp án:

  \(F{e_3}C\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi p và n là proton và notron của M

         p1 và n1 là proton và notron của R

  R chiếm 6,667% về khối lượng. Nên suy ra:

  \(\begin{array}{l}
  \dfrac{{b(p1 + n1)}}{{a(p + n) + b(p1 + n1)}}=\dfrac{{6,667}}{{100}}\\
   \to 93,333b(p1 + n1) – 6,667a(p + n) = 0
  \end{array}\)

  Mặt khác, tổng số hạt p trong phân tử Z=84, nên suy ra: ap+bp1=84

  Ta có: n=p+4 , p1=n1 , a+b=4

  Giải hệ phương trình, ta có:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  93,333b(p1 + n1) – 6,667a(p + n) = 0\\
  ap + bp1 = 84\\
  n = p + 4\\
  p1 = n1\\
  a + b = 4
  \end{array} \right.\\
   \to 186,666bp1 – 6,667a(2p + 4) = 0
  \end{array}\)

  Vì a và b là các số nguyên dương và a+b=4

  Nên ta chia ra làm 3 trường hợp sau:

  a=1 và b=3

  a=b=2

  a=3 và b=1

  Thay lần lượt các trường hợp trên vào lại hệ phương trình sau:

  \(\left\{ \begin{array}{l}
  186,666bp1 – 6,667a(2p + 4) = 0\\
  ap + bp1 = 84
  \end{array} \right.\)

  Suy ra chỉ có trường hợp 3 là thỏa mãn:

  \(\begin{array}{l}
  \left\{ \begin{array}{l}
  186,666 \times 1 \times p1 – 6,667 \times 3 \times (2p + 4) = 0\\
  3p + p1 = 84
  \end{array} \right.\\
   \to p = 26 \to p1 = 6
  \end{array}\)

  Vậy M là Fe và R là C

  Hay hợp chất trên là: \(F{e_3}C\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )