Hợp lưu là gì ? So với sông Mê Kông thì sông Hồng lớn hơn về? GIẢI THÍC NỮA NHA BÀI SÔNG VÀ HỒ NHA

Question

Hợp lưu là gì ?
So với sông Mê Kông thì sông Hồng lớn hơn về?
GIẢI THÍC NỮA NHA
BÀI SÔNG VÀ HỒ NHA

in progress 0
Ximena 1 năm 2021-09-15T19:31:18+00:00 1 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T19:32:23+00:00

  Hợp lưu là nơi hai dòng sông trở lên hơp làm một ( hay nói cách khác là nơi các nhánh của sông đổ vào sông chính)
  So với sông Mê Công thì sông Hồng lớn hơn về tổng lượng nước mùa cạn (%)
   Giải thích: Theo như sách giáo khoa bảng lưu vực và tổng lượng mưa của sông Hồng và sông Mê Công/ trang 71 SGK địa 6 thì lưu vực, tổng lượng nước, tổng lương nước mùa lũ thì sông mê công lớn hơn sông hồng còn tổng lượng lượng mùa cạn sông Hồng nhiều hơn. Tổng lượng nước mùa cạn của sông Mê Công nhỏ hơn tổng lượng nước mùa lũ (4 lần), do mùa cạn hầu như không có mưa. Tổng lượng nước trong mùa cạn của sông Hồng nhỏ hơn tổng lượng nước mùa lũ (3 lần), do trong mùa cạn ở miền Bắc có mưa phùn.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )