Hợp tác là gì? Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào?

Question

Hợp tác là gì? Hợp tác phải dựa trên cơ sở nào?

in progress 0
Natalia 48 phút 2021-09-19T04:33:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-19T04:34:29+00:00

  -hợp tác là chung sức làm việc giúp đỡ,hỗ trợ lẫn nhau trong công việc,lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

  -hợp tác phải giựa trên cơ sởbình đẳnghai bên cùng có lời ko làm hại đến lợi ích của người khác

  0
  2021-09-19T04:34:55+00:00

  -Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì mục đích chung.

  – Hợp tác phải dựa trên cơ sở bình đẳng;

  – Hai bên cùng có lợi;

  – Không làm phương hại đến lợi ích của những người khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )