how old ______ you a.he b.she c.are d.it

Question

how old ______ you
a.he b.she c.are d.it

in progress 0
Alexandra 2 tháng 2021-10-05T11:09:02+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T11:10:17+00:00

  @Rain_Nguyen

  how old ______ you?

  a.he b.she c.are d.it

  giải thích: vì khi chia tobe thì “are” đi vs “you”,”we”,”they”

  #chúc_bạn_học_tốt

  0
  2021-10-05T11:10:36+00:00

  how old ______ you ?

  a.he

  b.she

  c.are

  d.it

  Câu hoàn chỉnh : How old are you ? 

  $Cho mình xin hay nhất $

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )